Logo male
Česky

Czech and Slovak open goldpanning
championship Nový Knín 2019

Starting fee

Categories Alias Price
Men PM 500 Kč
Women PW 500 Kč
Veterans (60 and over) VET 500 Kč
Juniors (under 17) JUN 250 Kč
Classic pan (Batea pan) CPB 500 Kč
Children (under 12) CH 20 Kč
Two-member Team T2 500 Kč
Three-member Team T3 700 Kč
Five-member Team T5 1000 Kč
Funny match FUN 500 Kč
Beginners AMA 250 Kč
Family FAM 500 Kč